psychotesty gliwice

Badania psychotechniczne
Gliwice
,ul.Mechaników 9

Umawianie badań
tel.32 734 63 03

Połącz/umów badania 32 734 63 03

Jak przebiegają badania ?

Pokaż mapę dojazdu

Badania psychotechniczne (tzw. psychotesty) mają różny przebieg ,w zależności od tego ,czego mają dotyczycć.
Inaczej przebiegają psychotesty na broń ,a inaczej np. badania psychotechniczne dla kierowców.

Dla przykładu,przebieg psychotestów dla kierowców reguluje rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z 8 lipca 2014 r. Badania psychologiczne kierowców składają się z części :

Badania psychotechniczne poprzedzone są także wywiadem psychologicznym.Na ostateczny wynik psychotestów ma wpływ także obserwacja badanego. W trakcie badań dokonuje się oceny funkcji poznawczych, intelektualnych,dojrzałości społecznej oraz osobowości z uwzględnieniem funkcjonwania w sytuacjach trudnych. Podczas badań psychologicznych osoba musi być w dobrym stanie zdrowia, sampoczociu.Osoba badana w trakcie psychotestów dla kierowców (a także w przypadku innych badań psychotechnicznych) nie może znajdować się w stanie po spożyciu alkoholu czy innego środka odurzającego. Po przeprowadzonym badaniu jesteście Państwo informowani o jego wyniku i wydawane jest stosowne orzeczenie.

Cena badania psychotechnicznego w zakresie psychologii transportu jest ustalona ustawowow i wynosi 150 zł w całej Polsce.

Na 1-2 dni przed psychotestami nie należy spożywać alkoholu ,innych środków odurzających.
Na badania psychotechniczne należy przyjść wypoczętym.

Na psychotesty weź ze sobą:

  • okulary lub soczewki (dotczy to osób, które używają ich na co dzień)
  • dokument tożsamości
  • prawo jazdy (w przypadku kierowców)
  • skierowanie (jeśli zostało wydane)
  • dane konieczne do wystawienia faktury (jeśli potrzebujecie fakturę)

Pokaż menu / pełną ofertę